You are here

Директор Юрий Скрибис
Директор отдела продаж  Лиора Левенсон
электронная почта: liora.levensone@galasnams.lv
Бухгалтерия
электронная почта: gramatvediba@galasnams.lv
Тел.: +371 65035999
 

 

 

 

 

 

Отдел приёма заказов
Диспетчера   

электронная почта: pasutijumi@galasnams.lv
Тел.: +371 65035999
 

 

Отдел качества
Электронная почта: kvalitate@galasnams.lv
           

 

 

Отдел кадров
personals@galasnams.lv

 

 

 

 

​SIA "Gaļas nams - Ādaži"
Reģistrācijas numurs: 40103243419
Parka 8, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
Tēl.: +371 65035999
e-pasts: pasutijumi@galasnams.lv