You are here

 

 

 

 

SIA Gaļas nams-Ādaži  ir noslēdzis 30.06.2017  līgumu Nr. 2017/400 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

Uzņēmumā turpinās projekta “Gaļas produkcijas ražošanas paplašināšana” īstenošana. 2017.gada oktobrī ir uzsākta ceha būvniecība, kuru plānots pabeigt 2018.gada pavasarī. Būvniecība notiek sadarbībā ar SIA "Lerix", kas tika izvēlēts iepirkuma ietvaros.

 

 

Projekts Gaļas nams -Ādaži

 

19.06.2017. Šī gada martā uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Gaļas produkcijas ražošanas paplašināšana” īstenošanu. Projekta mērķis ir izbūvēt gaļas pārstrādes cehu ar nepieciešamo infrastruktūru jaunu produktu ražošanas uzsākšanai un attīstībai.

Projekta ietvaros paredzēts gan uzbūvēt jaunu gaļas pārstrādes cehu ar nepieciešamo infrastruktūru, gan aprīkot to ar tehnoloģiskajam iekārtām.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 719 000, plānotais ERAF līdzfinansējums ir EUR 413550.